foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Sok szeretettel köszöntjük a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola hírportálján. A hírportált írja, szerkeszti, fotózza az iskola média szakköre. Felelős kiadó az iskola Diákönkormányzata.

FenyvesiSuliFülesDokumentumok

Iskolai dokumentumok letöltési helye.

Tovább

Szülők részére

Szülők részére összeállított közérdekű felhívások, dokumentumok gyűjteménye.

Tovább

Tanulóinknak

Tanulóinknak szóló ajánlások.

Tovább

Médiatár

Filmek, képek iskolánk életéből.

Tovább

Számláló

 

A honlapunkat eddig ennyien keresték fel!

Indítás dátuma: 2014.11.11.

 

HETI ÉTLAP

Pályázat

 

2019. március 25. Hétfő
Irén, Írisz, Irina

Gyümölcsoltó Boldogasszony
A Nap kel 05:46-kor,
nyugszik 18:07-kor.

Holnap
Emánuel, Larissza
napja lesz.

Időjárás

Milyen ruhát vegyek fel ma?

 

Az oldal QR-kódja

Tisztelt Szülők!

Elkezdődött a 2015/2016. tanévi tankönyvrendelés.  Ehhez fel kell mérnünk, hogy kik szeretnék igénybe venni a tanulói tankönyvtámogatást.

Ezért kérjük Önöket, hogy 2015. március 15-éig szíveskedjenek kitölteni és aláírva visszaküldeni az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2015/2016. tanévre” című űrlapot abban az esetben is, ha nem kérik vagy nem jogosultak a támogatásra.

Kérjük, hogy az igénylőlappal együtt küldjék be a jogosultságot igazoló okmány fénymásolatát is. Ha az igénylőlapot határidőre nem juttatják vissza az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Az egyoldalas igénylőlap kérhető  még az osztályfőnököktől és a tankönyvfelelőstől is.

 A támogatást az alábbi jogcímeken lehet igényelni a tankönyvpiac rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében, ha a tanuló:

  1. tartósan beteg (szakorvos igazolja),
  2. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja),
  3. c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],
  4. d) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja),
  5. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja).

A fentieket az igényléskor, de legkésőbb június 10-éig igazolni kell, különben az iskolának a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. könyvrendelési felületén a diákot fizetős státuszúra kell beállítania.

Amennyiben a kedvezményre jogosultság június 10-e után keletkezik, azt a 2015/16-os tanév október 1. napjáig igazolni kell, különben a kapott tankönyvek ellenértékét a szülőknek be kell fizetniük a KLIK számlájára.

További tudnivalók:

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is, de amennyiben az iratból nem derül ki a címzett személye, akkor kérjük, hogy a szülő írja rá a gyermek nevét az igazolásra, és aláírásával hitelesítse azt.

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolafenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az eredeti igazolásokat.

A jogosultság változásáról a jogszabály értelmében a változást követő 15 napon belül értesíteni kell az iskolát.

Amennyiben a benyújtott igazolás érvényessége a tankönyvosztáskor már nem áll fenn (pl. ilyen a számlakivonat és a postai szelvény), a tankönyvosztáskor új igazolást kell benyújtani. Amennyiben ez nem történik meg, a megrendelt tankönyvek árát ki kell fizetni, és a ki nem fizetett könyveket vissza kell küldenünk a Könyvtárellátónak.

Az ingyenesen felvett tankönyveket minden tanév végén az iskolának vissza kell adni. Amennyiben valamelyik könyv elvész vagy megrongálódik (más számára használhatatlanná vált), a tankönyv beszerzési árát meg kell téríteni. (Sárga csekken befizetni a KLIK Fonyódi Tankerületének számlájára.)

A támogatást igénylő szülőknek lehetősége van arra, hogy a megrendelt könyvek közül KELLO webshopjában megvegyék azokat, amelyeket meg akarnak tartani, vagy amelyekbe bele akarnak írni a diákok.

Ennek mikéntjéről bővebb tájékoztatást fogunk adni áprilisban a tankönyvrendeléskor, amikor haza fogjuk küldeni a diákokkal a megrendelt könyvek listáját.

Kovácsné Horváth Éva igazgató

Time passed:
3
3
6
6
1
1
0
0
5
5
5
5
8
8
5
5
3
3

Hírajánló

Iskolánk életével kapcsolatos videók

2019 Copyright Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola Rights Reserved